Toimintamallit

ARVOSUUNNISTUS

Ensimmäinen Arvosuunnistus järjestettiin 2007 Akaan Toijalassa Arvo Ylpön koululla. Arvosuunnistus on toiminnallinen hyvinvointiosaamisen ja –oppimisen rata, jonka tavoitteena on herättää perheet keskustelemaan oman perheen arvoista ja tukea perheiden käytännön hyvinvointiosaamista. Toiminnallisilla rasteilla annetaan perheille tietoa hyvinvointiosaamisen eri osa-alueilta. Rastien sijoittelulla voidaan tukea myös perheiden tutustumista koulurakennukseen (luokkatila, ruokala, terveydenhoitajan vastaanotto jne).


Arvosuunnistuksen rastit suunnitellaan alueen/koulun/esiopetuksen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Rasteina ovat olleet mm. terveellinen ravinto, rentoutus ja lepo, liikunta, vanhemmuus, liikenne (turvallinen koulumatka), media, tunne, näppäryys ja kirjasto (lukeminen). Rasteja ovat olleet toteuttamassa mm MLL:n paikallisyhdistys, päiväkoti, koulu, lastenneuvola, kirjasto, vanhempainyhdistys ja liikenneturva.

Perheet liikkuvat rasteilla haluamassaan järjestyksessä. Jokaiselta rastilta perhe saa leiman omaan rastikorttiin. Järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut keskimäärin seitsemän toiminnallista rastia ja illan kesto on ollut 1,5 tuntia. Tilaisuuksiin on osallistunut 100 – 150 henkilöä.


PERHEILTA
Ensimmäinen perheilta toteutettiin Tampereella Hervannassa Helapuiston päiväkodissa 2008. Perheiltaan valitaan yksi teema, jonka ympärille ilta rakennetaan. Illan tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen. Illan aikana lapset ja aikuiset toimivat perheenä ja yhdessä toisten perheiden kanssa, mutta voivat toimia omissa pienryhmissä. Molemmissa pienryhmissä käsitellään samaa teemaa, mutta toiminta suunnitellaan aikuisille/lapsille sopivaksi.


REPPUKAHVILA
Reppukahvilassa vanhemmilla on mahdollisuus keskustella toisten vanhempien kanssa ennalta sovitusta teemasta esimerkiksi lapsen koulunaloittamisesta. Illan aikana vanhemmat käyvät vapaata keskustelua kahvikupin äärellä. Noin kuuden hengen pöytiin voidaan laittaa muutamia apukysymyksiä tai väittämiä keskustelun virittäjiksi ja ylläpitäjiksi.

KERHO

Eskariin ja kouluun pehmeästi "valmentava" kerho on tarkoitettu perheille, joissa on noin 5-6-vuotiaita esiopetukseen meneviä tai esiopetuksessa olevia lapsia. Kerhossa annetaan vanhemmille vinkkejä miten tukea lapsen omaa käsitystä itsestä oppijana ja miten vanhempana voi antaa lapselle positiivisia oppimiskokemuksia. Kerho on yksinkertaisten ja helposti myös kotona toteutettavien harjoitusten avulla oppimisvalmiuksia tukevaa toimintaa lapsille ja heidän vanhemmilleen. Harjoitteet on koottu Eskarista ekaluokalle -hankkeen toimintamateriaaleista. Kerho kokoontuu viisi kertaa. Yhden kerhokerran pituus on 45 minuuttia.