Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi

Ajankohta:  seuraava kurssi syksyllä 2022

Perhekahvilaohjaajien verkkokurssi (1 op) tarjoaa perehdytyksen MLL:n perhekahvilaohjaajille. Koulutus vahvistaa myös kokeneiden ohjaajien osaamista sekä antaa eväitä hallituksen perhekahvilavastaavan tehtävään. 

Kurssilla tutustutaan MLL:n perhekahvilan toimintaperiaatteisiin ja pohditaan omaa roolia perhekahvilan ohjaajana. Saat kurssilta sekä tietoa että käytännön ideoita. Kurssin tavoitteena on innostaa ja antaa valmiuksia perhekahvilan ohjaamiseen ja kävijöiden kanssa toimimiseen. 

Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tietokoneelta tai sen käyttäjältä ei vaadita erityisiä valmiuksia. Kurssi etenee yhteisen aikataulun mukaisesti, mutta voit sovittaa keskusteluihin osallistumisen omaan päivärytmiisi sopivaksi.

Hyväksytystä kurssista saat todistuksen ja voit hakea myös Perhekahvilaohjaajan digitaalista osaamismerkkiä.

Palautteita aikaisemmilta kursseilta:

”Mielenkiintoinen ja selkeä kurssi perhekahvilan toiminnasta sekä ohjaajana olemisesta”

"Kurssin ansiosta ymmärrän paremmin minkälainen merkitys perhekahvilatyöllä on. Sain myös ideoita niin kohtaamistilanteisiin, ohjelmasisältöihin, yhteistyökuvioihin, kuin tarjoilu- ja tilamuutoksiin. Kiitos!"


Tämän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin tilaisuuksiin ilmoittautumista varten. Rekisterin rekisterinpitäjä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry (044 5990580).

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.