Yhdistystoiminnan koulutukset

MLL:n Hämeen piiri tarjoaa MLL:n paikallisyhdistyksille ja yhdistysten vapaaehtoisille ohjausta ja koulutusta. Koulutusta on tarjolla sekä toiminnan sisältöjen vahvistamiseksi että yhdistyksen hallituksen työskentelyn tueksi. Teemme myös käyntejä yhdistyksiin, esim. hallitus- ja perhekahvilakäyntejä.

Tule mukaan, kutsu kylään tai ehdota piirin työntekijälle koulutusaihetta! 

VJK 2020 on käynissä! 

Lue lisää.

Puheenjohtajien "kesäpäivä" pidetään juhlavuonna kevätkokouksen yhteydessä 


Seututapaamisia 2020

  • 28.1. klo 16.30-18.30 Tampereen yhdistysten tapaaminen - ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella.

Yhdistyskäynti 

Kutsu piirin työntekijä kylään paikallisyhdistyksen hallituksen kokoukseen, perhekahvilaan tai vaikkapa kerhoon. Ehdota myös teemaa, josta toivotte lisätietoa tai yhteistä keskustelua.

Esitä kutsu suoraan piirin työntekijälle tai käytä alla olevaa lomaketta (kerro lisätietokohdassa kyläilyn sisällöllistä toiveista tarkemmin). 

Perhekahvilaohjaajan verkkokurssi

Perhekahvilaohjaajan verkkokurssi on tarkoitettu yhdistysten vapaaehtoisille. Kurssilla saat perhekahvilatoiminnasta perustiedot ja pääset kehittämään oman yhdistyksen perhekahvilatoimintaa. 

Aika: Seuraava kurssi alkaa ma 3.2.2020
Paikka: Verkkokoulutus Moodle-alustalla, 2 op
Lisätietoja: miia.mustalahti@mll.fi tai tia.valden@mll.fi 

Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella.

Ryhdistä yhdistystä -verkkokurssi

Ryhdistä yhdistystä on kurssi sinulle paikallisyhdistyksen aktiivi. Kurssilla saat perustiedot yhdistystoiminnasta, joiden avulla ryhdistät omaa yhdistystoimintaasi ja yhdistystäsi. Kurssi järjestetään yhteistyössä Uudenmaan, Hämeen, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Järvi-Suomen ja Kaakkois-Suomen kesken. 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisille. Kurssi sopii sekä uusille, että konkareille MLL-aktiiveille. 

Tavoite: Oppia ymmärtämään, miten yhdistys toimii. Kurssin suoritettuasi hallitset yhdistystoiminnan perusasiat ja saat varmuutta yhdistystoimintaan. Kurssilla pääset jakamaan kokemuksia toisten vapaaehtoisten kanssa ja saat intoa sekä ideoita oman yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. 

Miten: Koulutus tapahtuu verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Kurssilla tehdään itsenäisiä tehtäviä ja keskustellaan Moodlessa. Voit tehdä tehtävät kurssiohjelman puitteissa oman aikataulusi mukaan.


Aika: 9.3.-24.5.2020
Paikka: Verkkokoulutus Moodle-alustalla, 2 op
Lisätietoja: miia.mustalahti@mll.fi tai tia.valden@mll.fi 


Jututtamo-infot ja Jututtamo-koulutukset

  • 22.1.2020 Jututtamo-vertaisryhmäohjaajien tapaaminen.

Ilmoittaudun seuraaviin tapaamisiin/koulutuksiin:

Ilmoittautuminen päättyy viikko ennen koulutuksen/tilaisuuden alkamista.

Tämän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin tilaisuuksiin ilmoittautumista varten. Rekisterin rekisterinpitäjä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry (044 5990580).

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.