Tukihenkilötoiminnan koulutukset

Mitä on lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta?

Uusia tukihenkilöitä etsitään mukaan toimintaan, jotta yhä useammalle tukea kaipaavalle lapselle tai nuorelle saadaan tukea nuoren tarpeiden mukaisesti.

Kuka sopii tukihenkilöksi?

Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen tai nuoren normaalia kehitystä tavallisen ihmisen taidoin. Tukihenkilö tekee lapsen tai nuoren kanssa asioita, jotka tuntuvat kummastakin mielekkäiltä. Yhdessäolo voi sisältää pelailua, liikuntaa, kirjastokäyntejä, elokuvien katselemista tms. Tukihenkilöksi ryhtyvän oman elämän on oltava  kunnossa, jotta hän voi tarjota lapselle tai nuorelle turvallisen ja myönteisen ihmissuhteen. Tukihenkilö on roolimalli aikuisesta, joka ei petä lapsen tai nuoren luottamusta. 

Mitä tukisuhde vaatii?

Tukisuhde solmitaan  vuodeksi kerrallaan. Tukihenkilö ja tukea tarvitseva lapsi tai nuori tapaavat vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Tukisuhteen tavoitteet sovitaan ensimmäisessä tukisuhdepalaverissa. MLL:n Hämeen piirin työntekijät ja tukihenkilöt sitoutuvat noudattamaan laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta.

Koulutus ja vapaaehtoistyön tuki

Kaikki toiminnasta kiinnostuneet haastatellaan, jotta voidaan puolin ja toisin varmistua vapaaehtoistyön sopivuudesta henkilölle. Tukihenkilöt käyvät  piirin tukihenkilökoulutuksen (16h). Tukihenkilöille järjestetään vuosittain myös jatkokoulutustilaisuuksia ja vertaistapaamisia sekä tarvittaessa henkilökohtaista tukea.

Seuraava tukihenkilökoulutus Tampereella maaliskuussa 2020

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Yhteydenottolomake: Olen kiinnostunut tukihenkilötoiminnan koulutuksista

Toivon että minuun otetaan yhteyttä