Tukihenkilötoiminnan koulutukset

Mitä on lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta?

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia. Tukihenkilön voi saada aikuisen huolenpitoa ja seuraa kaipaava lapsi tai nuori, jolla on vaikeuksia koulussa, kaveripiirissä, sosiaalisessa kanssakäymisessä tai joka kokee itsensä yksinäiseksi. Tukihenkilöiden tarvitsijoita on jatkuvasti enemmän kuin mihin toiminnan resurssit riittävät. Uusia tukihenkilöitä etsitään jatkuvasti mukaan toimintaan, jotta yhä useammalle tukea kaipaavalle lapselle tai nuorelle saadaan järjestettyä tukihenkilö.  

 

Kuka sopii tukihenkilöksi?

Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen tai nuoren normaalia kehitystä tavallisen ihmisen taidoin. Tukihenkilö tekee lapsen tai nuoren kanssa aivan tavallisia asioita, jotka tuntuvat kummastakin mielekkäiltä. Yhdessäolo voi sisältää pelailua, liikuntaa, kirjastokäyntejä, elokuvien katselemista tai mitä tahansa muuta yhteistä puuhaa.Tukihenkilöksi ryhtyvän omien asioiden on oltava sellaisessa kunnossa, että hän pystyy tarjoamaan lapselle tai nuorelle turvallisen ja myönteisen ihmissuhteen. Tukihenkilö on roolimalli aikuisesta, joka ei petä lapsen tai nuoren luottamusta. 

 

Mitä tukisuhde vaatii?

Tukisuhde solmitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä tarkastellaan 3-6 kk:n välein. Tukihenkilö ja tukea tarvitseva lapsi tai nuori tapaavat yleensä kaksi kertaa kuukaudessa. Tukisuhteen tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä sovitaan tukisuunnitelmassa. MLL:n Hämeen piirin työntekijät ja tukihenkilöt sitoutuvat noudattamaan laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta.
 

Koulutus ja vapaaehtoistyön tuki

Tukihenkilöt haastatellaan ja he käyvät MLL:n Hämeen piirin tukihenkilökoulutuksen (16h). Tukihenkilöille järjestetään vuosittain myös jatkokoulutustilaisuuksia ja vertaistapaamisia, jotka täydentävät MLL:n Hämeen piirin koordinaattorin antamaa henkilökohtaista työnohjausta.

 

Seuraava tukihenkilökoulutus:

Lasten ja nuorten tukihenkilöiden peruskoulutus järjestetään Tampereella 17.2. - 20.2.2018:

lauantaina 17.2.2018 klo: 9 - 16

tiistaina 20.2.2018 klo: 17:30 - 20

Kaikki peruskoulutuksesta kiinnostuneet haastatellaan ennen koulutusta, jotta voidaan puolin ja toisin varmistua vapaaehtoistyön sopivuudesta henkilölle.

Ota yhteyttä ja sovi haastatteluaika:
Suvi Myllärniemi suvi.myllarniemi(at)mll.fi tai p. 040 540 0487

 


 

Yhteydenottolomake: Olen kiinnostunut tukihenkilötoiminnan koulutuksista

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.