Vahvuutta vanhemmuuteen® ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus

Alkavia koulutuksia voi tiedustella MLL:n Järvi-Suomen piiristä


Koulutusprosessi ja työotteen harjoittelu tekevät ihmissuhdetyöntekijöistä kuuntelevampia, empaattisempia ja taitavampia rakentamaan itse muutoksen mahdollisuutta

Asiakastyöhön ja vanhemmille suunnattujen ryhmien ohjaamiseen tarkoitettu koulutus  (7,5 op) tarjoaa työntekijälle:

  • Valmiudet toimia vauva- ja pikkulasten vanhempien ryhmänohjaajana
  • Mahdollisuuden soveltaa malleja myös omalle asiakaskunnalle
  • Välineitä soveltaa työtapaa myös muussa perheiden parissa tehtävässä työssä ja kohtaamisissa arjessa
  • Mahdollisuuden syventää omaa, tutkittuun tietoon perustuvaa teoreettista ajattelua

Koulutuksessa suuntaudutaan Vahvuutta vanhemmuuteen -vauvaperheryhmämalliin tai eri-ikäisten taaperolasten vanhemmille suunnattuun Lapsi mielessä -vanhempainryhmämalliin. Ryhmämalli soveltuu myös muokattuna eskarista teineihinkin!

Ohjaajakoulutus on suunnattu lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto.

Koulutetuille järjetetään vuosittain alueellisia työoetta syventäviä jatkokoulutuspäiviä. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutuksiin osallistuneita ovat olleet mm. (kuntien, järjestöjen, seurakunnan) terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä, lastentarhanopettajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, perhekeskus psykologeja, toimintaterapeutteja, lastenohjaajia sekä heidän esimiehiä.

Eri alojen osanottajat tuovat koulutukseen ylisektorisen näkökulman sekä mahdollisuuden ylisektoriseen yhteistyöhön.

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä

Vanhempainryhmän keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä, eli hänen kykyään pohtia sekä omia, että lapsen ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti haastavissa tilanteissa ja hän pystyy paremmin hallitsemaan myös omia tunteitaan.

” Se miten oma oleminen heijastuu lapseen, ilot ja surut. Kyllähän sen on aina tiennyt, että näin on, mutta kotitehtävän myötä se tuli konkreettisesti itselle selvemmäksi.”

Mentalisaatiota vahvistava työskentely ei pyri ratkaisemaan ongelmia tai parantamaan häiriöitä, vaan edistämään kykyä tehdä se itse.

Ennalta vahvistavasta näkökulmasta ajatellen ryhmätoiminnan kautta tuetaan vanhempien valmiuksia kohdata mahdollisia vastoinkäymisiä sekä vanhempien kykyä tukea lapsensa kasvua ja kehitystä.

” Kaikki vauvan tuntemuksista käydyt keskustelut auttoivat ymmärtämään, että noinkin nuori kokee ja tuntee jo asioita.”