Vahvuutta vanhemmuuteen® ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus

Mentalisaatioperustainen työote-koulutus vanhempainryhmien ohjaamiseen ja asiakastyöhön. 

Vahvuutta vanhemmuuteen ®- ja Lapsi mielessä ®- vanhempainryhmän ohjaajakoulutus

16. koulutuksemme alkaa Hämeenlinnassa (HAMK tiloissa) syyskuussa 2021. Ilmoittautuminen koulutukseen 31.5.2021 mennessä.

Koulutuspäivät:
1. päivä: 10.9.
2. päivä: 1.10.
3. päivä: 12.11.
4. päivä: 10.12.
Harjoittelu ja syventävät päivät keväällä 2022

Hinta: 750€/ henkilö sisältäen ryhmänohjausmanuaalit vauvaperheryhmään Vahvuutta vanhemmuuteen sekä Lapsi mielessä, taaperolasten vanhempien ryhmämalliin. 

Koulutuksen syventävät ja työnohjaukselliset 3 koulutuspäivää sekä koulutukseen liittyvä mallin mukainen ryhmänohjausharjoittelu (8 kerran ryhmä) sijoittuvat kevääseen 2022.  Ryhmänohjaus suoritetaan yhdessä koulutuksessa olevan työparin kanssa tai jo aiemmin koulutetun ohjaajan kanssa.

Syventävät kolme koulutuspäivää sovitaan vanhempainryhmien aikataulujen lomaan kevät 2022. 

Ilmoittaudu syksyn 2021 koulutukseen alkavaan tästä:

Kouluttajat 2021: MLL:n Me-kouluttajat Päivi Naukkarinen ja Suvi Myllärniemi ja teoriapäivässä kasvatustieteen tohtori ja lastenpsykoterapeutti Mirjam Kalland

” Koulutuspäivät ovat olleet hyviä. Kertaaminen on ollut tärkeää. Ryhmätehtävät kivoja, samoin välitehtävä. Nämä kaikki auttavat pikkuhiljaa omaksumaan ryhmän ohjausta ja reflektiivisen työotteen omaksumisessa.” 


Koulutusprosessi ja työotteen harjoittelu tekevät ihmissuhdetyöntekijöistä kuuntelevampia, empaattisempia ja taitavampia rakentamaan itse muutoksen mahdollisuutta

Asiakastyöhön ja vanhemmille suunnattujen ryhmien ohjaamiseen tarkoitettu koulutus  (7,5 op) tarjoaa työntekijälle:

 • Valmiudet toimia vauva- ja pikkulasten vanhempien ryhmänohjaajana
 • Mahdollisuuden soveltaa malleja myös omalle asiakaskunnalle
 • Välineitä soveltaa työtapaa myös muussa perheiden parissa tehtävässä työssä ja kohtaamisissa arjessa
 • Mahdollisuuden syventää omaa, tutkittuun tietoon perustuvaa teoreettista ajattelua

Koulutuksessa suuntaudutaan Vahvuutta vanhemmuuteen -vauvaperheryhmämalliin tai eri-ikäisten taaperolasten vanhemmille suunnattuun Lapsi mielessä -vanhempainryhmämalliin. Ryhmämalli soveltuu myös muokattuna eskarista teineihinkin!

Ohjaajakoulutus on suunnattu lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto.

Koulutetuille järjetetään vuosittain alueellisia työoetta syventäviä jatkokoulutuspäiviä. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutuksiin osallistuneita ovat olleet mm. (kuntien, järjestöjen, seurakunnan) terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä, lastentarhanopettajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, perhekeskus psykologeja, toimintaterapeutteja, lastenohjaajia sekä heidän esimiehiä.

Eri alojen osanottajat tuovat koulutukseen ylisektorisen näkökulman sekä mahdollisuuden ylisektoriseen yhteistyöhön.Esimiesten palautteita (2018) tuloksista ja vaikuttavuudesta, joita koulutusprosessin aikana saavutettiin

 • Seutukunnallinen yhteistyö on vahvistunut prosessin aikana.
 • Varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon välinen yhteistyö tiivistynyt ja avannut näkökulmia varmastikin puolin ja toisin.
 • Toteutettiin konkreettista, moniammatillista yhteistyötä ja sen myötä luotiin yhteistä ajattelua ja tahtoa parantamaan lapsiperheiden palveluja.
 • Käsitys mentalisaatiosta on syventynyt osanottajilla ja sitä kautta vuorovaikutuksen ymmärtämiseen tähtäävä työote on vahvistunut
 • Perheiden arjen kunnioitus sekä lapsi toiminnan keskiössä –ajattelu on varhaiskasvatuksessa vahvistunut.
 • koulutuksen aikaiset ryhmäprosessit ovat olleet hyvä pilotti tulevalle työlle.
 • ”Saimme yhden uuden lisän tutkittujen menetelmien joukkoon. Forssan seudulla on jo käytössä menetelmiä ongelmatilanteita varten. Tämä vahvistaa ennalta ehkäisyn osastoa”.
 • Olemme valmiimpia LAPE-ajattelun mukaiseen palveluiden kehittämiseen ja työn näkeminen asiakaslähtöisenä ja yhteisenä tuo palveluihin myös taloudellisuutta.
 • Päättäjille on prosessin aikana viety tietoa varhaisen tuen ja ennalta ehkäisyn merkityksestä. Mahdollistamalla ryhmien käynnistymisen, on annettu viesti siitä, että ennalta vahvistavien, vanhemmille suunnattujen ryhmätoimintojen merkitystä ymmärretään koko ajan paremmin.

Kysy lisää koulutuksesta:

Päivi Naukkarinen 
Kordinaattori, Me-kouluttaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja
Mentalisaatioperustaiset koulutukset
paivi.naukkarinen@mll.fi
p. 040 501 2464

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä

Vanhempainryhmän keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä, eli hänen kykyään pohtia sekä omia, että lapsen ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti haastavissa tilanteissa ja hän pystyy paremmin hallitsemaan myös omia tunteitaan.

” Se miten oma oleminen heijastuu lapseen, ilot ja surut. Kyllähän sen on aina tiennyt, että näin on, mutta kotitehtävän myötä se tuli konkreettisesti itselle selvemmäksi.”

Mentalisaatiota vahvistava työskentely ei pyri ratkaisemaan ongelmia tai parantamaan häiriöitä, vaan edistämään kykyä tehdä se itse.

Ennalta vahvistavasta näkökulmasta ajatellen ryhmätoiminnan kautta tuetaan vanhempien valmiuksia kohdata mahdollisia vastoinkäymisiä sekä vanhempien kykyä tukea lapsensa kasvua ja kehitystä.

” Kaikki vauvan tuntemuksista käydyt keskustelut auttoivat ymmärtämään, että noinkin nuori kokee ja tuntee jo asioita.”