Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmän ohjaajakoulutus

Mentalisaatioperustainen työote-koulutus vanhempainryhmien ohjaamiseen ja asiakastyöhön. Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä- vanhempainryhmämallit

 

Koulutuspaikat syksylle 2019 ovat varattavissa

Hämeenlinnaan ja Tampereelle

Hämeenlinnan koulutuspäivät: pe 30.8. ja pe 20.9. ja pe 25.10. ja pe 22.11.

Paikka:Hämeen ammattikorkeakoulu, Vankanlähde 9, Hämeenlinna

Tampereen koulutuspäivät; to 5.9 ja to 12.9 ja to 10.10 ja to 14.11

Paikka: MLL:n Hämeen piiri/Lymed, Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere

Hinta: 750€ henkilö. Tarvittaessa maksun voi sopia erissä.

Koulutuksen syventävät ja työnohjaukselliset kolme koulutuspäivää ovat keväällä 2020. Päivät (5h) sovitaan vanhempainryhmien aikatulujen lomaan. 

Kun varaat useamman paikan ilman osallistujatietoja, tee varauksesi paivi.naukkarinen@mll.fi Ilmoita montako paikkaa ja kumpaan koulutukseen paikat halutaan varata ja yhteyshenkilön tiedot.

Osallistujan esimiehen on mahdollista osallistua maksutta koulutuksen kahteen ensimmäiseen lähipäivään (ryhmänohjausmallit ja käytäntö, mentalisaatioteoria).

Varaan paikan

Kouluttajat: MLL:n Me-kouluttajat Päivi Naukkarinen ja Marita Viertonen ja Hämeenlinnan teoriapäivässä kasvatustieteen tohtori ja lastenpsykoterapeutti Mirjam Kalland sekä Tampereella Saara Jaskari. 
Hinta: 750€/hlö, sisältäen ryhmänohjausmanuaalit vauvaperheryhmään Vahvuutta vanhemmuuteen sekä Lapsi mielessä, taaperolasten vanhempien ryhmämalliin. Koulutuksen suorittaneet saavat kutsuja vuosittaisiin maksuttomiin jatkokoulutuspäiviin.

Koulutukseen otetaan kumpaankin 16 osallistujaa. Varaa paikkasi ajoissa.

” Koulutuspäivät ovat olleet hyviä. Kertaaminen on ollut tärkeää. Ryhmätehtävät kivoja, samoin välitehtävä. Nämä kaikki auttavat pikkuhiljaa omaksumaan ryhmän ohjausta ja reflektiivisen työotteen omaksumisessa.” (palaute 2018)

Lisätiedot:

Päivi Naukkarinen 
Kordinaattori, Me-kouluttaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja
Mentalisaatioperustaiset koulutukset
paivi.naukkarinen@mll.fi
p. 040 501 2464

 

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä

Vanhempainryhmän keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä, eli hänen kykyään pohtia sekä omia, että lapsen ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti haastavissa tilanteissa ja hän pystyy paremmin hallitsemaan myös omia tunteitaan.

” Se miten oma oleminen heijastuu lapseen, ilot ja surut. Kyllähän sen on aina tiennyt, että näin on, mutta kotitehtävän myötä se tuli konkreettisesti itselle selvemmäksi.”

Mentalisaatiota vahvistava työskentely ei pyri ratkaisemaan ongelmia tai parantamaan häiriöitä, vaan edistämään kykyä tehdä se itse.

Ennalta vahvistavasta näkökulmasta ajatellen ryhmätoiminnan kautta tuetaan vanhempien valmiuksia kohdata mahdollisia vastoinkäymisiä sekä vanhempien kykyä tukea lapsensa kasvua ja kehitystä.

” Kaikki vauvan tuntemuksista käydyt keskustelut auttoivat ymmärtämään, että noinkin nuori kokee ja tuntee jo asioita.”

 

 

Koulutusprosessi ja työotteen harjoittelu tekevät ihmissuhdetyöntekijöistä kuuntelevampia, empaattisempia ja taitavampia rakentamaan itse muutoksen mahdollisuutta

Asiakastyöhön ja ryhmien ohjaamiseen suunnattu koulutus  (7,5 op) tarjoaa työntekijälle:

  • Valmiudet toimia vauva- ja pikkulasten vanhempien ryhmänohjaajana
  • Mahdollisuuden soveltaa malleja myös omalle asiakaskunnalle
  • Välineitä soveltaa työtapaa myös muussa perheiden parissa tehtävässä työssä ja kohtaamisissa arjessa
  • Mahdollisuuden syventää omaa, tutkittuun tietoon perustuvaa teoreettista ajattelua

Koulutuksessa suuntaudutaan Vahvuutta vanhemmuuteen -vauvaperheryhmämalliin tai eri-ikäisten taaperolasten vanhemmille suunnattuun Lapsi mielessä -vanhempainryhmämalliin. Ryhmämalli soveltuu myös muokattuna eskarista teineihinkin!

Ohjaajakoulutus on suunnattu lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto.

Perheryhmän ohjausharjoittelu on mahdollista toteuttaa kunnassa jo aiemmin koulutetun ohjaajan kanssa.

Koulutetuille järjetetään vuosittain alueellisia työoetta syventäviä jatkokoulutuspäiviä. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutuksiin osallistuneita ovat olleet mm. (kuntien, järjestöjen, seurakunnan) terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä, lastentarhanopettajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, perhekeskus psykologeja, toimintaterapeutteja, lastenohjaajia sekä heidän esimiehiä.

Eri alojen osanottajat tuovat koulutukseen ylisektorisen näkökulman sekä mahdollisuuden ylisektoriseen yhteistyöhön.

 


 

Mentalisaatioperustainen työote-koulutus vanhempainryhmien ohjaamiseen ja asiakastyöhön. Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä- vanhempainryhmämallit

 

Koulutuspaikat syksylle 2019 ovat varattavissa

Hämeenlinnaan ja Tampereelle

Hämeenlinnan koulutuspäivät: pe 30.8. ja pe 20.9. ja pe 25.10. ja pe 22.11.

Paikka:Hämeen ammattikorkeakoulu, Vankanlähde 9, Hämeenlinna

Tampereen koulutuspäivät; to 5.9 ja to 12.9 ja to 10.10 ja to 14.11

Paikka: MLL:n Hämeen piiri/Lymed, Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere

Hinta: 750€ henkilö. Tarvittaessa maksun voi sopia erissä.

Koulutuksen syventävät ja työnohjaukselliset kolme koulutuspäivää ovat keväällä 2020. Päivät (5h) sovitaan vanhempainryhmien aikatulujen lomaan. 

Kun varaat useamman paikan ilman osallistujatietoja, tee varauksesi paivi.naukkarinen@mll.fi Ilmoita montako paikkaa ja kumpaan koulutukseen paikat halutaan varata ja yhteyshenkilön tiedot.

Osallistujan esimiehen on mahdollista osallistua maksutta koulutuksen kahteen ensimmäiseen lähipäivään (ryhmänohjausmallit ja käytäntö, mentalisaatioteoria).

Varaan paikan

Kouluttajat: MLL:n Me-kouluttajat Päivi Naukkarinen ja Marita Viertonen ja Hämeenlinnan teoriapäivässä kasvatustieteen tohtori ja lastenpsykoterapeutti Mirjam Kalland sekä Tampereella Saara Jaskari. 
Hinta: 750€/hlö, sisältäen ryhmänohjausmanuaalit vauvaperheryhmään Vahvuutta vanhemmuuteen sekä Lapsi mielessä, taaperolasten vanhempien ryhmämalliin. Koulutuksen suorittaneet saavat kutsuja vuosittaisiin maksuttomiin jatkokoulutuspäiviin.

Koulutukseen otetaan kumpaankin 16 osallistujaa. Varaa paikkasi ajoissa.

” Koulutuspäivät ovat olleet hyviä. Kertaaminen on ollut tärkeää. Ryhmätehtävät kivoja, samoin välitehtävä. Nämä kaikki auttavat pikkuhiljaa omaksumaan ryhmän ohjausta ja reflektiivisen työotteen omaksumisessa.” (palaute 2018)

Lisätiedot:

Päivi Naukkarinen 
Kordinaattori, Me-kouluttaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja
Mentalisaatioperustaiset koulutukset
paivi.naukkarinen@mll.fi
p. 040 501 2464

 

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä

Vanhempainryhmän keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä, eli hänen kykyään pohtia sekä omia, että lapsen ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti haastavissa tilanteissa ja hän pystyy paremmin hallitsemaan myös omia tunteitaan.

” Se miten oma oleminen heijastuu lapseen, ilot ja surut. Kyllähän sen on aina tiennyt, että näin on, mutta kotitehtävän myötä se tuli konkreettisesti itselle selvemmäksi.”

Mentalisaatiota vahvistava työskentely ei pyri ratkaisemaan ongelmia tai parantamaan häiriöitä, vaan edistämään kykyä tehdä se itse.

Ennalta vahvistavasta näkökulmasta ajatellen ryhmätoiminnan kautta tuetaan vanhempien valmiuksia kohdata mahdollisia vastoinkäymisiä sekä vanhempien kykyä tukea lapsensa kasvua ja kehitystä.

” Kaikki vauvan tuntemuksista käydyt keskustelut auttoivat ymmärtämään, että noinkin nuori kokee ja tuntee jo asioita.”

 

 

Palautetta koulutuksen käyneiltä ryhmänohjaajilta:

”Antaa työhön positiivista ja myönteistä tukea, kasvattaa omaa ajattelua”

”Uudenlaisen työtavan kautta olen pystynyt auttamaan perheitä mielestäni paljon paremmin kuin ennen koulutusta”

”Menetelmän oppiminen on ollut todella palkitsevaa ja hedelmällistä oman työn ja työtavan kannalta”