Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmän ohjaajakoulutus

Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä- vanhempainryhmät

 

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä

Perheryhmän keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä, eli hänen kykyään pohtia sekä omia, että lapsen ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti haastavissa tilanteissa ja hän pystyy paremmin hallitsemaan myös omia tunteitaan. Ennalta vahvistavasta näkökulmasta ajatellen perheryhmätoiminnan kautta tuetaan vanhempien valmiuksia kohdata mahdollisia vastoinkäymisiä sekä vanhempien kykyä tukea lapsensa kasvua ja kehitystä.

Koulutusprosessi ja työotteen harjoittelu tekevät ihmissuhdetyöntekijöistä kuuntelevampia, empaattisempia ja taitavampia rakentamaan itse muutoksen mahdollisuutta

Asiakastyöhön ja ryhmien ohjaamiseen suunnattu koulutus  (7,5 op) tarjoaa työntekijälle:

  • Valmiudet toimia vauva- ja pikkulasten vanhempien ryhmänohjaajana
  • Mahdollisuuden soveltaa malleja myös omalle asiakaskunnalle
  • Välineitä soveltaa työtapaa myös muussa perheiden parissa tehtävässä työssä ja kohtaamisissa arjessa
  • Mahdollisuuden syventää omaa, tutkittuun tietoon perustuvaa teoreettista ajattelua

Koulutuksessa suuntaudutaan Vahvuutta vanhemmuuteen -vauvaperheryhmämalliin tai taaperoikäisten lasten vanhemmille suunnattuun Lapsi mielessä -vanhempainryhmämalliin.
 

Mentalisaatiota vahvistava työskentely ei pyri ratkaisemaan ongelmia tai parantamaan häiriöitä, vaan edistämään kykyä tehdä se itse

Ohjaajakoulutus on suunnattu lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto. Perheryhmän ohjausharjoittelu on mahdollista toteuttaa kunnassa jo aiemmin koulutetun ohjaajan kanssa. Koulutuksiin osallistuneita ovat olleet (kuntien, järjestöjen, seurakunnan) terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä, lastentarhanopettajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, perhekeskus psykologeja. Eri alojen osanottajat tuovat koulutukseen ylisektorisen näkökulman sekä mahdollisuuden ylisektoriseen yhteistyöhön.

Otamme vastaan alustavia paikkavarauksia vuoden 2019 koulutuksiin Tampereelle ja Hämeenlinnaan. Katso alla oleva kaavake.

 

Kouluttajat: MLL:n Päivi Naukkarinen ja teoriapäivässä Mirjam Kalland
Hinta: 780€/hlö, sisältäen ohjaajan manuaalit
 

 

Lisätiedot koulutuksista:

Päivi Naukkarinen 
Perhetoiminnan kordinaattori
Mentalisaatioperustaiset koulutukset kouluttaja
paivi.naukkarinen@mll.fi
p. 040 501 2464


 

Tiedustelut ja koulutuksen paikkavaraukset

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Palautetta koulutuksen käyneiltä ryhmänohjaajilta:

”Antaa työhön positiivista ja myönteistä tukea, kasvattaa omaa ajattelua”

”Uudenlaisen työtavan kautta olen pystynyt auttamaan perheitä mielestäni paljon paremmin kuin ennen koulutusta”

”Menetelmän oppiminen on ollut todella palkitsevaa ja hedelmällistä oman työn ja työtavan kannalta”