TukioppilastoimintaMLL:n Hämeen piirin tehtävänä on tukea tukioppilastoiminnan toteutumista Hämeen piirin alueen kouluissa. Piiri järjestää sekä perus- että jatkokoulutuksia tukioppilaille, perus- ja täydennyskoulutuksia tukioppilasohjaajille, välittää tukioppilasmateriaalia, tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä tukee tukioppilaita ja heidän ohjaajia työssään.

Hämeen piirin alueella on 90 tukioppilaskoulua, joissa toimii 1697 vapaaehtoista tukioppilasta sekä 148 tukioppilasohjaajaa.

Tukioppilaskoulutukset


Tukioppilastoiminnan peruskoulutus

  • 7. -  9. -luokkalaisille uusille tukioppilaille
  • Koulutusryhmän koko max 20 oppilasta
  • Kesto: 6 - 12 tuntia (koulun toiveiden mukaan)

Tukioppilastoiminnan jatkokoulutus

  • Aiheina kaveritaidot, kiusaamisen ehkäisy, yhdenvertaisuus, tunnetaidot, itsetuntemus, mediakasvatus, ryhmän toiminta
  • Kohderyhmä: Yläkoulujen tukioppilaat
  • Kesto: min.6 tuntia

Tukioppilaskoulutusten hinnat: 45 € / 45 min + kouluttajan matkakulut

Esimerkiksi 6 tunnin koulutuspäivä 270 € + kouluttajan matkakulut

Lue lisää Tukioppilastoiminnasta