Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on yläkoulussa toimiva, vertaistukeen perustuva tukijärjestelmä. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. 

MLL:n Hämeen piirin tehtävänä on tukea tukioppilastoiminnan toteutumista Hämeen piirin alueen kouluissa. Piiri järjestää sekä perus- että jatkokoulutuksia tukioppilaille, perus- ja täydennyskoulutuksia tukioppilasohjaajille, välittää tukioppilasmateriaalia, tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä tukee tukioppilaita ja heidän ohjaajia työssään.

Hämeen piirin alueella on 90 tukioppilaskoulua, joissa toimii 1673 vapaaehtoista tukioppilasta sekä 150 tukioppilasohjaajaa.
Lue lisää tukioppilastoiminnasta

Tukioppilaiden koulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus osa 1 ja osa 2 

Tukioppilaiden peruskoulutus antaa oppilaalle valmiudet toimia tukioppilaana omassa koulussaan. Koulutuksessa opitaan tuntemaan tukioppilaan tehtävät, ja miksi tukioppilastoimintaa on omassa koulussa. Koulutuksessa ryhmäydytään muiden tukioppilaiden kanssa, innostetaan toimimaan tukioppilaana ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Koulutus tarjoaa oppilaille eväitä myös taitavaan ryhmän ohjaamiseen.  

Koulutus jakautuu kahteen 6 tunnin mittaiseen osioon.  

Ensimmäisessä osiossa käsitellään tukioppilastoiminnan tavoitteet, tukioppilaan rooli ja kuinka vahvistetaan myönteistä ilmapiiriä koulussa. Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään ryhmän toimintaa ja sen ohjaamista sekä suunnitellaan yhdessä tukioppilastoimintaa.

  • kesto: 6 - 12 oppituntia
  • tukioppilaskoulutusten hinnat: kuusi oppituntia 300e ja 12 oppituntia 560e (sis.matkakulut max 100km)
  • Koulutus on mahdollista toteuttaa myös verkkototeutuksena

Tiedustele kouluttajaa tästä


Tukioppilasohjaajien koulutukset

Koulutukset on tarkoitettu ohjaajan tueksi, lisäämään toiminnan vaikuttavuutta omassa koulussa.

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin  tästä.