Ryhmäyttäminen

Kuulun -koulutus

  • Koulutus opettajille ryhmän toiminnan ja turvallisuuden tukemiseen
  • Kohderyhmä: Opettajat/ ryhmänvetäjät

Ala-ja yläkoululaisten ryhmäyttäminen

  • Toiminnallinen koulutus oppilaille yhteishengen lisäämiseksi
  • Kohderyhmä: koulut