Mediakasvatus

VANHEMPAINILLAT

 

Vanhempainillan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä muun muassa siitä, minkälaisessa mediaympäristössä tämän päivän lapsi/nuori liikkuu, minkälaisia medioita ja mediasisältöjä hän kuluttaa ja mitä hän haluaa medialla tehdä ja saada aikaiseksi. Herättelemme ajatuksia siitä, että pelkästään rajoittava ja suojeleva mediakasvatus ei lisää mediataitoja vaan tarvitaan myös paljon ohjausta, tukea, kannustusta ja rohkaisua. Digiajan kasvattajan on mahdollistettava osallisuus, jotta lapsi ja nuori voi myös turvallisesti oppia, nauttia ja hyötyä mediasta ja ehkäistävä mahdollisia haittoja, joita lapsen/nuoren mediankäyttö voi hänen elämäänsä tuoda. Mediakasvatuksen tulisi nivoutua osaksi kaikkea kasvatusta.

 • Kohderyhmä: Päiväkotien ja koulujen vanhemmat

 • Hinta: 250e + kouluttajan matkakulut

 • Kesto: max 1,5h

 

OPPITUNNIT ALA- JA YLÄKOULUJEN OPPILAILLE

 

Oppitunnit järjestetään yhdelle luokalle kerrallaan (noin. 20 oppilasta) ja oppitunnin kesto on 45min.

Hinta: 200 e ensimmäinen oppitunti + 45 e saman päivän aikana pidetty oppitunti + kouluttajan matkakulut. Esimerkiksi 4 oppituntia koulupäivän aikana: 335e (200e + 45e + 45e + 45e) + matkakulut.

 

Oppitunti: Verkostoni netissä ja minä

 • Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset

 • Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, että netti on ihmisten yhdessä tekemää ja siksi vastuullinen, tiedostava ja kunnoittavan mediankäytön harjoitteleminen on tärkeää
   

Oppitunti: Elämä(ä) sosiaalisessa mediassa

 • Kohderyhmä: yläkoululaiset

 • Tarkoituksena on lisätä oppilaiden ymmärrystä siitä, että sosiaalinen media on tekijöidensä tuotos. Pääpaino harkitsevan ja kunnioittavan nettiviestinnän tärkeyden käsittelemisessä
   

Oppitunti: Media ja oma hyvinvointi

 • Kohderyhmä: yläkoululaiset

 • Tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä tiedostavasta mediankäytöstä, jotta he kykenevät aiempaa monipuolisemmin käsittämään, miten heidän mediankäyttönsä määrittää omaa hyvinvointia

Oppitunti: Ei nettikiusaamiselle - kunnioittavan kohtaamisen haasteet

 • Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen oppilaat

 • Koulutuksessa käsitellään toiset huomioivaa ja arvostavaa vuorovaikutusta keskittyen sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä nettikiusaaminen on ja mitä voi tehdä, kun kohtaa kiusaamista

 


 

Lue lisää