Mediakasvatuksen oppitunnit ala- ja yläkoulujen oppilaille


Oppitunnit järjestetään yhdelle luokalle kerrallaan (noin. 20 oppilasta)

Oppitunnin kesto on 45min.Hinta: 200 e ensimmäinen oppitunti + 45 e saman päivän aikana pidetty oppitunti + kouluttajan matkakulut. 

Esimerkiksi 4 oppituntia koulupäivän aikana: 335e (200e + 45e + 45e + 45e) + matkakulut.


Oppitunnit: 


Ruutujen lumo

  • Kohderyhmä 5.-6.luokkalaiset  sekä yläkoululaiset oppilaat
  • Oppitunnin tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin peruspilareihin, riittävään nukkumiseen ja liikuntaan. 


Ei nettikiusaamiselle - Kunnioittava kohtaaminen

  • Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen oppilaat
  • Koulutuksessa käsitellään toiset huomioivaa ja arvostavaa vuorovaikutusta keskittyen sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä nettikiusaaminen on ja mitä voi tehdä, kun kohtaa kiusaamista.Verkostoni netissä ja minä

  • Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset
  • Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, että netti on ihmisten yhdessä tekemää ja siksi vastuullinen, tiedostava ja kunnoittavan mediankäytön harjoitteleminen on tärkeää.


Elämä(ä) sosiaalisessa mediassa

  • Kohderyhmä: yläkoululaiset
  • Tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä siitä, että sosiaalinen media on tekijöidensä tuotos. Pääpaino harkitsevan ja kunnioittavan nettiviestinnän tärkeyden käsittelemisessä


Media ja oma hyvinvointi

  • Kohderyhmä: yläkoululaiset
  • Tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä tiedostavasta mediankäytöstä, jotta nuori aiempaa monipuolisemmin huomioi, miten mediankäyttö määrittää omaa hyvinvointia.
Lue lisää MLL:n Mediakasvatustyöstä