Mediakasvatuksen vanhempainillat


Vanhempana digiajassa

Vanhempainillan tavoitteena on lisätä vanhempien tietoa siitä

  • minkälaisessa mediaympäristössä tämän päivän lapsi/nuori liikkuu
  • minkälaisia medioita ja mediasisältöjä hän kuluttaa ja mitä hän haluaa medialla tehdä ja saada aikaiseksi
  • herätellä ajatuksia siitä, että pelkästään rajoittava ja suojeleva mediakasvatus ei lisää mediataitoja vaan tarvitaan myös paljon ohjausta, tukea, kannustusta ja rohkaisua

Lapsille on mahdollistettava osallisuus, jotta lapsi ja nuori voi myös turvallisesti oppia, nauttia ja hyötyä mediasta. Vanhemman on ehkäistävä mahdollisia haittoja, joita lapsen/nuoren mediankäyttö voi hänen elämäänsä tuoda.Ruutujen lumo -vanhempainillat

Ruutujen lumo- vanhempaintilaisuudessa vanhempi saa 

  • tietoa lasten ja nuorten median käytöstä ja sen vaikutuksista fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
  • tilaisuuden pohtia yhdessä toisten vanhempien ja kouluttajan kanssa mm. mitä on sopiva ruutuaika ja hyvinvointia ja oppimista tukeva mediankäyttö. Tasapainoisessa, monipuolisessa digiarjessa on oma  paikkansa niin riittävälle unelle ja liikunnalle, kuin kavereiden kanssa olemiselle kuin mediankäytöllekin.  • Kohderyhmä: Päiväkotien ja koulujen vanhemmat
  • Hinta: 250e + kouluttajan matkakulut
  • Kesto: 1 - 2 h

Lue lisää MLL:n Mediakasvatustyöstä