Kummi- ja tutortoiminta

Tutor-toiminnan koulutus

  • Valmentaa lukiolaiset ja keskiasteen oppilaat toimimaan nuorempien oppilaiden tutoreina
  • Kohderyhmä: Keskiasteen oppilaat ja opettajat
  • Kesto: 6 tuntia
  • Hinta: 270 euroa + kouluttajan matkakulut ja päivärahat
  • Lue lisää

Kummioppilastoiminnan koulutus

  • Valmentaa alakoulun 3.-6. -luokkalaiset toimimaan 1.-luokkalaisten kummina.
  • Kohderyhmä: Alakoulujen oppilaat ja opettajat
  • Kesto: 5 tuntia
  • Hinta: 225 euroa + kouluttajan matkakulut
  • Lue lisää