Anne Herrala

Hei! Olen MLL:n nuorisotyön kouluttaja ja kahden lapsen äiti Pirkkalasta. Lapseni ovat alakoulu- ja lukioikäisiä, joten koulumaailma vanhemman näkökulmasta on minulle tuttua. Olen taustaltani äidinkielen ja kirjallisuuden sekä ilmaisutaidon opettaja, ja työskentelin koulumaailmassa opettajana noin 12 vuotta. 

Nykyään toimin MLL:n kouluttamisen lisäksi aikuisten ja erityisryhmien parissa draamapedagogina, vuorovaikutus- ja esiintymiskouluttajana ja juontajana. Minulla on teatterialan koulutus (FM), ja teen myös teatterialan töitä käsikirjoittaen, ohjaten ja näytellen.

MLL:n nuorisotyön kouluttajana olen toiminut tammikuusta 2019 asti. Teen tukioppilaskoulutuksia, tutorkoulutuksia, opetan mediakasvatusta ja pidän eriaiheisia vanhempainiltoja. Pidän myös tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia, kiusaamisaiheisia oppitunteja jne. 

MLL:n kouluttajana toimimisessa nautin eniten ihmisten kohtaamisesta ja työn monipuolisuudesta. Lasten ja nuorten hyvinvointi on minulle tärkeää, ja MLL:n nuorisotyön kouluttajana koen tekeväni merkityksellistä työtä.