Jututtamo-ohjaajien koulutukset

Mikä Jututtamo?

MLL:n Jututtamoissa vanhemmat kokoontuvat keskustelemaan lapsista, nuorista ja vanhemmuudesta. Jututtamo voi olla yksittäinen keskusteluhetki tai useamman kerran vertaisryhmä vaikkapa odottajalle, vauvaperheelle tai päiväkoti-ikäisten, alakoululaisten tai teinien vanhemmille. Jututtamo voi kokoontua myös verkossa. 

Jututtamo-koulutuksessa saat uudenlaisia työkaluja keskustelun virittämiseen ja vertaisryhmän ohjaamiseen. Tätä ohjaustapaa voit soveltaa muihinkin kohtaamisiin perheiden kanssa. Taustateoriana on mentalisaatioteoria, jossa huomio suunnataan kysymysten avulla sekä lapsen että vanhemman mieleen ja kokemuksiin. Keskusteluaineistoja on 21 erilaisesta lapsiperheitä koskettavasta teemasta sekä uusia korona-aikaan liittyviä aineistoja

Koulutus

Valtakunnallinen Jututtamon ohjaajakoulutus (1,5 op) järjestetään verkossa Zoom-ohjelman kautta. Koulutukseen sisältyy kolme tapaamista videoyhteydellä Zoomissa, itsenäistä opiskelua ja Jututtamon ohjaamisen harjoittelu. Voit toteuttaa harjoittelun yksin tai parin kanssa omassa työssäsi MLL:n tai muun järjestön toiminnassa tai muissa verkostoissasi. Tukea ja ohjausta Jututtamo-harjoittelun toteutukseen saat kouluttajilta. 

KOULUTUSPÄIVÄT, KELLONAJAT JA KOULUTUKSEN KULKU 

11.5. klo 12.00-15.00 Jututtamon ohjaustapa ja mentalisaatio, välitehtävä  

17.8. klo 12.00-15.00 Mentalisaatio, ryhmän ohjaaminen ja oman Jututtamon suunnittelu 

Jututtamo-keskusteluhetken ohjaamisen harjoittelu (1-2 x), päiväkirja 

28.9. klo 12.00-15.00 Minä Jututtamon ohjaajana, ohjauskokemusten purku

Kouluttajina toimivat MLL:n keskusjärjestöstä Eeva Oksanen ja Johanna Sourander

Ilmoittaudu mukaan pe 23.4.2021 mennessä tällä lomakkeella


Lisätietoja: Päivi Naukkarinen (paivi.naukkarinen@mll.fi) tai Miia Mustalahti (miia.mustalahti@mll.fi) 


Tämän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin tilaisuuksiin ilmoittautumista varten. Rekisterin rekisterinpitäjä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry (044 5990580).

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.