Jututtamo-ohjaajien koulutukset

Jututtamo on vanhemmille suunnattua vertaisryhmätoimintaa, jossa keskustelun ytimenä on lapsiperheen arki kaikkine iloineen ja suruineen. Keskustelun ohjaamisen kulmakivinä on lapsen sekä vanhemman mieli. Mitä ajatuksia vanhempana olo herättää ja mitä mahtaa liikkua lapsen mielessä erilaisissa arjen tilanteissa?

Jututtamo tarjoaa uutta ja innostavaa tekemistä itsellesi tai yhdistyksenne toimintaan, esim. perhekahvilaan tai vertaisryhmään. Jututtamo voi olla osana perhekahvilan arkea tai toimia omana kertaluontoisena tai muutaman kerran toimivana ryhmänä.

Ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille lapsista, perheistä, vanhemmuuden tukemisesta ja ryhmänohjauksesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Saat koulutuksessa eväät Jututtamo-ryhmän perustamiseen. Lisäksi koulutus antaa monipuolisia eväitä myös MLL:n yhdistystyön sisältöjen kehittämiseen vaikka et Jututtamoa ennättäisikään juuri nyt järjestämään.

Vapaaehtoiseksi ohjaajaksi ryhtyvä  saa ohjaajakoulutuksessa rohkaisevan tavan ”jututtaa” vanhempia erilaisista lapsiperheteemoista. Välitehtävänä koulutuspäivien välissä voi koeohjata vaikka ”Tukka putkella” -teeman.
Jututtamo-koulutuksia 


Perhearki on keveintä jaettuna toisten kanssa. Vertaistuki ja kahvikuppi, siinä se on.

Etsimme MLL:n Jututtamoihin vapaaehtoisia ohjaamaan keskustelua ja järjestämään ryhmiä. Saat koulutuksen ja tuen, ja roppakaupalla hyvää mieltä! Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin on alkanut. Koulutuksia järjestetään Tampereella, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Ryhmät voivat kokoontua perhekahvilan yhteydessä tai itsenäisinä vertaisryhminä. Jututtamossa osallistujat pohtivat erilaisia lapseen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita ja erityisesti keskitytään lapsen näkökulman ymmärtämiseen. Jututtamon ohjaustapa pohjautuu MLL:n ammatillisiin Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä- perhe- ja vanhempainryhmämalleihin.

Koulutukseen sisältyy kolme tapaamista, välitehtävät ja ryhmänohjauksen harjoittelu. Jututtamon ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille lapsista, perheistä ja ryhmänohjauksesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Koulutuksen antia voi hyödyntää kaikissa vapaaehtoistyön kohtaamisissa, vaikka ei Jututtamoa lähtisikään vetämään.

Koulutus on MLL:n yhdistyksille/jäsenille maksuton.
Infot ovat maksuttomia.
Muille kuin MLL:n jäsenille ohjaajakoulutuksen hinta on 50 euroa.


Ota yhteyttä, mikäli yhdistyksenne kiinnostuu Jututtamo-vertaisryhmätoiminnasta. Toteutamme koulutuksia myös yhteistyössä muiden kuin MLL:n paikallisyhdistysten kanssa.


Syksy 2020 

Seuraava koulutus järjestetään Ylöjärvellä Kurussa. Koulutuspäivät:

ke 23.9. klo 17.30-20

la 10.10. klo 9-15

to 19.11. klo 17.30-20

Lisätietoja: Miia Mustalahti (miia.mustalahti@mll.fi) 

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella. Voit ilmoittaa lomakkeella myös kiinnostuksesi, vaikka sovittua koulutusajankohtaa ei olisikaan tiedossa. Kerro myös missä haluaisit koulutukseen osallistua.
Jututtamo-ohjaajien vertaistapaamisia


Todistuksen saaneille Jututtamo-ohjaajille järjestetään säännöllisesti yhteisiä tapaamisia. Tapaamisissa syvennetään mentalisaatioperustaista ohjausotetta, jaetaan kokemuksia ja opintaan toinen toisiltamme.

Lisätietoja: Miia Mustalahti (miia.mustalahti@mll.fi) 

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella.

Ilmoittaudun seuraaviin tapaamisiin/koulutuksiin.

Ilmoittautuminen päättyy viikko ennen koulutuksen/tilaisuuden alkamista.

Koulutus / tapaaminen:

Tämän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin tilaisuuksiin ilmoittautumista varten. Rekisterin rekisterinpitäjä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry (044 5990580).

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.