Jututtamo-ohjaajien koulutukset

Mikä Jututtamo?

MLL:n Jututtamoissa vanhemmat kokoontuvat keskustelemaan lapsista, nuorista ja vanhemmuudesta. Jututtamo voi olla yksittäinen keskusteluhetki tai useamman kerran vertaisryhmä vaikkapa odottajalle, vauvaperheelle tai päiväkoti-ikäisten, alakoululaisten tai teinien vanhemmille. Jututtamo voi kokoontua myös verkossa. 

Jututtamo-koulutuksessa saat uudenlaisia työkaluja keskustelun virittämiseen ja vertaisryhmän ohjaamiseen. Tätä ohjaustapaa voit soveltaa muihinkin kohtaamisiin perheiden kanssa. Taustateoriana on mentalisaatioteoria, jossa huomio suunnataan kysymysten avulla sekä lapsen että vanhemman mieleen ja kokemuksiin. Keskusteluaineistoja on 21 erilaisesta lapsiperheitä koskettavasta teemasta sekä uusia korona-aikaan liittyviä aineistoja

Lisätietoja: