Koulutukset


Lastenhoitokurssit
Lastenhoitokurssi antaa valmiuksia lastenhoitotehtäviin perheissä. Kurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Seuraavat lastenhoitokurssit järjestetään Tampereella 15.1.–16.4.2018 sekä Hämeenlinnassa 24.1.–4.4.2018Perhekummikoulutus
Seuraavan perhekummikoulutuksen kolme koulutuspäivää ovat 16.11, 18.11, ja 21.11 Koulutus järjestetään Hollolassa. Syksyn 2017 koulutustarjonta yhdistyksille
Syksyllä on tulossa leikkilähettiläskoulutus Tampereella, Jututtamo-koulutus Hämeenlinnassa, perhekahvilaohjaaja- ja nuorisotoiminnan verkkokurssit ja lisäksi seututapaamisia.Mentalisaatioperustainen perheryhmän ohjaajakoulutus 
Koulutus (7,5 opintopisteen kokonaisuus) on suunnattu lapsi- ja perhetyön ammattilaisille. Koulutus tarjoaa työntekijälle valmiudet toimia Vahvuutta vanhemmuuteen -vauvaperheryhmän tai taaperoikäisten vanhemmille suunnatun Lapsi mielessä -vanhempainryhmän ohjaajana. Reflektiivinen työote antaa uusia lähestymistapoja perheiden kanssa tehtävään työhön. Työotteen hallinta parantaa työssä jaksamista ja antaa uutta intoa työhön.Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -koulutus ammattilaisille
Perheryhmänohjaajakoulutusten lisäksi järjestämme mentalisaatioteoriaan perustuvia räätälöityjä koulutuksia kunnille, järjestöille, seurakunnille sekä varhaiskasvatukselle, perhetyölle, neuvolalle erikseen tai ylisektorisesti.Kouluille ja kunnille
Tutustu lisäksi MLL:n Hämeen piirin monipuolisiin koulutuksiin koulujen ja kuntien tarpeisiin.