Vanhemmuuden tukea osana LAPE-työtä

Kuva: Jukka Pelkonen

MLL:n Hämeen piiri ja yhdistykset vahvasti mukana lapsi- ja perhepalveluiden uudistamistyössä (LAPE)

 

Hämeen piirin yhdistykset ja yhdistystoimijat ovat mukana Lapsi- ja perhepalveluiden uudistamistyössä (LAPE). Linkin takaa löydät videon, joka kertoo oleellisen LAPE:sta. Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä toimeenpano näyttää hieman erilaiselta mutta tavoitteet ovat kaikkialla samat. Maakunnissa kehitetään perhekeskustoimintamallia, johon MLL:n toiminnotkin jatkossa liittyvät. Erityisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kehittäminen sekä vanhemmuuden tuki ovat MLL:n vahvuus kokonaisuudessa. Perhekahvilat mutta myös kaikki muut MLL:n yhdistysten toiminnot voivat olla osa tulevia perhekeskuksia ja kohtaamispaikkoja. Kokonaisuutta vasta rakennetaan.

MLL:n Hämeen piiri on mukana kolmen maakunnan kehittämistyössä. Moni paikallisyhdistys on nimennyt edustajansa oman paikkakunnan LAPE-ryhmään, osa on mukana kehittämistyössä tätä vahvemmin. Piirin ja yhdistysten kanssa tarjoamme ennaltaehkäisevään työhön ja muutosohjelman kokonaisuuteen laajan kirjon toimintatapoja, joiden avulla sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, osallisuus ja kumppanuus vahvistuvat. Yhdistysten rooli valtakunnallisessa hankkeessa on merkittävä kun hyviä toimintatapoja liitetään osaksi laajempaa palvelujärjestelmää.

Jokaisessa maakunnassa MLL on mukana ainakin

  • kehittämässä vanhemmuuden ja parisuhteen tukea sekä eropalveluja (MLL:n Tampereen osasto) osana laajempaa perhekeskustoimintamallia,
  • rakentamassa sisältöjä kohtaamispaikkoihin,
  • vahvistamassa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta,
  • tukemassa lapsi- ja perhemyönteistä toimintakulttuuria, jossa perheiden moninaisuus tulee huomioiduksi sekä
  • edistämässä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia paikalliset tarpeet huomioiden.


MLL:n yhdistystoiminta avainasemassa muutoksessa 
 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa asukkaiden ja järjestötoimijoiden äänellä on aiempaakin suurempi rooli. Toimintakulttuurin muutoksella tavoitellaan lasten ja perheiden palvelujen järjestymistä oikea-aikaisiksi ja asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Matalan kynnyksen ennaltavahvistavalle toiminnalle on tehty muutoksessa aiempaa näkyvämmin tilaa. Perheiden ääni tehdään kuuluvaksi ja näkyväksi, missä työssä MLL:n paikallisyhdistykset voivat toimia avainasemassa. Vapaaehtoisvoimin, ammatillisesti tuettuna ja yhdessä tehden voimme tarjota lapsiperheiden palvelukokonaisuuteen osallistumisen, vertaistuen ja kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia monipuolisesti.

Yhdessä kuntien, järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen sekä yksityisten palvelutuottajien kanssa on mahdollista yhteensovittaa lapsi- ja perhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa perheiden eriarvoisuus vähenee ja alueelliset erot tasaantuvat. MLL:n toiminta vastaa laaja-alaisesti perheiden tuen tarpeisiin. Nyt tehtävämme on tehdä yhdistysten upea toiminta perheiden parissa näkyväksi ja osaksi perhekeskusten toimintaa. Myös sinä ja edustamasi paikallisyhdistys voitte olla mahdollistamassa tämän!


Tukea ja lisätietoja piiristä
 

Piiristä voit saada tukea ja materiaalia yhdistyksesi tai paikkakuntasi LAPE-työhön. Kuulemme myös ilolla mitä Sinulla tai yhdistyksellänne on mielen päällä!

 


Pirkanmaa
Tia Kemppainen (50 % LAPE-koodinaattori, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki)
Marita Viertonen (LAPE-hankkeen ohjausryhmän jäsen)

LAPE Pirkanmaan nettisivut


Kanta-Häme
Miia Mustalahti
Marita Viertonen

Oma Häme nettisivut


Päijät-Häme
Miia Mustalahti
Marita Viertonen

Huomisen hyvinvointia - LAPE Päijät-Hämeessä nettisivut