Lastenhoitotoiminnan hoitajat tutustuivat diabeteslasten arkeen

16.3.2017

Tampereen Diabetesyhdistys järjesti helmikuussa MLL:n Hämeen piirin lastenhoitotoiminnan hoitajille Diabeteslapsen arki -koulutusillan. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa hoitajalle valmiuksia toimia diabeteslapsen hoitajana. Diabetesyhdistyksen toiveena oli myös, että yhdistyksen jäsenperheet voisivat turvallisin mielin tilata MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajia, jotka ovat käyneet diabetesyhdistyksen koulutuksen.

Koulutukseen osallistui kahdeksan MLL:n Hämeen piirin lastenhoitotoiminnan hoitajaa. Hoitajat tulivat koulutukseen syventämään osaamistaan ja oppimaan uutta. Osalla koulutukseen osallistuneista oli jo entuudestaan kokemuksia diabeteksesta ja sen hoidosta, mutta koulutusilta tarjosi paljon uusiakin asioita.

Koulutuksessa käytiin läpi esimerkiksi mitä diabetes on, mitä oireita matala verensokeri aiheuttaa ja miten diabetesta hoidetaan. Koulutuksessa hoitajat tutustuivat hoitovälineisiin sekä harjoittelivat esimerkiksi hiilihydraattien laskemista ja verensokerin mittaamista. Koulutukseen osallistuneet hoitajat pitivät koulutusta hyvänä ja itsellensä uusia valmiuksia antavana.

Koulutuksen jälkeen MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajilla on hyvät perustiedot diabeteksesta ja sen hoidosta. Perheen on kuitenkin hyvä käydä toimintatavat läpi vielä yhdessä uuden hoitajan kanssa. Vaikka hoitotarve olisikin vain pari tuntia kerrallaan, on hoitajan hyvä olla tietoinen lapsen sairaudesta ja sen hoidosta. Perheen järjestämä perehdytys tuo hoitajalle tarvittavaa lisävarmuutta.

Usein perheet toivovat löytävänsä lapsilleen hoitajan, jota on helppo pyytää aina tarpeen tullen uudestaan. MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään juuri heille sopivan hoitajan. Kun oikea hoitaja ja perhe löytävät toisensa, voi perhe pyytää luottohoitajaa töihin ilman hoitajavälityksen apua.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. Hoitajat huolehtivat lasten turvallisuudesta ja viihtyvyydestä tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina. Usein lastenhoidon tarpeeseen vaikuttavat vanhempien työt, opiskelut, harrastukset tai muut menot. Myöskään omaa aikaa tai pariskunnan yhteistä aikaa ei ole lapsiperheissä yleensä liiaksi asti. MLL:n lastenhoitotoiminta mahdollistaa vanhempien omia suunnitelmia, samalla kun jälkikasvusta huolehtii luotettava hoitaja.

Lastenhoitotoiminnan kautta tilattavat hoitajat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin suorittaneita, hoitoalan opiskelijoita tai -ammattilaisia. Kaikki MLL:n hoitajat haastatellaan ja heidät perehdytetään tehtäviinsä. Lastenhoitoapua tilattaessa kannattaa mainita, jos haluaa esimerkiksi diabetes-koulutuksen käyneen hoitajan.

MLL välittää hoitajia, mutta hoitajan palkan maksaa perhe. Palkanmaksuun ja työnantajavelvoitteisiin saa tukea, ohjeita ja lisätietoja MLL:n vanhempainnetistä. Lisäksi kysymyksiä lastenhoitotoimintaan liittyen voi esittää MLL:n Hämeen piirin perhetoiminnan koordinaattorille Marja Saarimaalle (040 517 2993)

Hoitajan tilaaminen sujuu helposti netissä osoitteessa www.mll.fi/vanhempainnetti/lastenhoito/ tai soittamalla numeroon 044 030 3301 arkisin klo 8-12.