Lähihoitajaopiskelijat opettivat lapsen oikeuksia MLL:n perhekahviloissa

20.11.2017

Lokakuussa Ammattiopisto Tavastian lähihoitajaopiskelijat kävivät läpi lasten oikeuksia MLL:n perhekahviloissa. Lapsille opetettiin lasten oikeuksia esimerkiksi piirtämisen, leikin, tanssin ja nukketeatterin keinoin Kalvolan, Hauhon, Tuuloksen, Iittalan ja Hämeenlinnan perhekahviloissa. MLL:n perhekahvilat ovat lapsiperheiden matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa vanhemmat voivat tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään seuraa.

Ammattiopisto Tavastian lehtori Jaana Haajanen perustelee lasten oikeuksien tuntemusta lähihoitajan työssä seuraavasti: ”Yksinkertaisesti lasten oikeuksien sopimus on lasten ja nuorten lähihoitajan työn perusta. Lapsen etu, lasten tasa-arvoisuus, lapsen hyvä elämä ja lapsen mielipiteen huomioon ottaminen eli osallisuus ovat lasten oikeuksien pääperiaatteet ja sitä kautta lasten ja nuorten parissa työskentelevän lähihoitajan työn perusperiaatteita. Lasten oikeuksien toteuttaminen ja edistäminen omassa työssä on lasten parissa työskentelevien ammattilaisten velvollisuus.”

Haajasen mainitsema lasten osallisuus on nostettu pöydälle erityisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä, sillä lasten mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen lisättiin tänä vuonna uuteen varhaiskasvatuslakiin. Lapsen osallisuutta voidaan vahvistaa järjestämällä aikaa sensitiiviselle läsnäololle ja vuorovaikutukselle. Osallisuuden lisäämisellä lakiin pyritään tuomaan lasten ääni entistä paremmin kuuluvaksi heitä koskevissa asioissa.

Lapsen oikeuksien yleissopimus on YK:n sopimusvaltioita velvoittava ihmisoikeussopimus, jonka tavoitteena on poistaa lapsiin kohdistuva huono kohtelu ja heihin kohdistuvat epäoikeudenmukaisuudet. Lapsi- ja perhejärjestöt yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa kannustavat kaikkia juhlistamaan lasten oikeuksia nostamalla Suomen lipun salkoon lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017.

Selkokieliset lapsen oikeudet löytyvät esimerkiksi MLL:n Lapsemme-lehden artikkelista: https://www.mll.fi/2017/09/oikeuksissa-opittavaa/?post_date=20170915181351