Keiloja ja ennakkoluuloja kaatui Valkeakosken keilahallissa

7.12.2017

Valkeakosken keilahallilla kävi maanantai aamuna 27.11. iloinen kuhina, kun parikymmentä nuorta saapuivat viettämään yhteistä hetkeä keilaamisen parissa. Paikalla oli Tyryn yläkoulun 9-luokkalaisia tukioppilaita sekä Nauha ry:n tukiasumisyksikössä asuvia, yksin maahan tulleita maahanmuuttajanuoria.

Idea tapaamiseen lähti neljän Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan sosiaalialan vaikuttamistyön kurssilla. Tehtävänämme oli järjestää toimintaa, jolla pyrimme kiinnittämään huomiota jonkun vähemmistöryhmän tilanteeseen ja osallisuutta rajoittaviin tekijöihin. Pohdimme yksin maahan tulleiden nuorten vaikeaa asemaa, kun he joutuvat ilman perheidensä tukea asettumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ennakkoluulot puolin ja toisin, kielimuuri ja ylipäätään haavoittuvassa iässä olevien nuorten haaste päästä osaksi ikätoveriensa ryhmiä tekee tilanteesta pulmallisen. Halusimme testata, miten aikuisten ohjaama tapaaminen, joka rakentuu mukavan yhdessä tekemisen ympärille, antaa nuorille mahdollisuuksia tutustua ja solmia kaverisuhteita.

Keilahallilla koettiin jännitystä, iloa, varautuneisuutta ja rohkeaa heittäytymistä. Toisten hyväksymiseen tärkeänä tekijänä on ymmärrys siitä, että kaikki ovat saman arvoisia ja ihmisen tausta ei määrittele häntä tietynlaiseksi. Erityisesti yhdellä keilaradalla oli nähtävissä juuri sitä aitoa ryhmäytymistä, jota projektilla haimme. Uskomme, että kaikki osallistuneet nuoret saivat tapaamisesta irti vähintään ajattelemisen aihetta, uusia hyvänpäiväntuttuja ja muutama jopa uuden kaverin.

Tapahtumassa oli yhteistyökumppanina MLL Valkeakosken paikallisyhdistys, joka sponsoroi keilahallin kulut. Toivomme, että hyvin onnistunut kokeilumme innostaa muitakin paikallisyhdistyksiä järjestämään vastaavan tapahtuman oman yhdistyksensä toiminta-alueen tukioppilaiden kanssa.

Nauha ry:n tukiasumisyksikön ohjaaja Salla Repo kehui tapaamisen tehneen päivästä hyvänmielen maanantain. Me sosionomiopiskelijat heitämme hyvänmielen pallon nyt kaikille tämän jutun lukijoille. Koittakaa asettua mielessänne alaikäisenä, ilman vanhempia vieraaseen maahan tulleen asemaan. Kukaan nuori, myöskään maahanmuuttajat, eivät tarvitse osakseen negatiivisuutta, vaan aitoa ymmärrystä ja hyväksyntää.

 

Satu Luoma 
Sosionomiopiskelija
Laurea ammattikorkeakoulu