Haemme työntekijöitä Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeeseen!

24.5.2017

Pirkanmaalla alkava ja järjestöyhteistyöllä toteutettava Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -hanke edistää järjestökentän kunta- ja maakunta-yhteistyötä Pirkanmaan alueella, rakentaa Pirkanmaalle järjestöverkostoja sekä parantaa järjestöjen välistä viestintää ja järjestöverkostoista ulospäin suuntautuvaa viestintää. Hankkeeseen etsitään kolmen hengen tiimiä, jonka jäsenet sijoittuvat kolmeen järjestöön; Artteli-kumppanuusyhdistykseen, MLL:n Hämeen piiriin sekä Silta-Valmennusyhdistykseen.

Pirkanmaalla on SOSTEn laskujen mukaan 788 sosiaali- ja terveysalan  järjestöä. Hankkeen aikana tavoitetaan 80% aktiivisista sote-järjestöistä Pirkanmaan alueella. Verkososuunnittelussa lähdetään liikkeelle ihmisen elinkaaresta: verkostot luodaan lasten, nuorten ja perheiden järjestöille, aikuisväestölle sekä ikäihmisille. Jokainen hanketyöntekijä ottaa vastatakseen yhden edellä mainituista kokonaisuuksista.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Maakunnallisen sote-järjestöyhteistyön lisääminen perustamalla järjestöverkostoja tarvelähtöisesti
  2. Sote-järjestöjen sekä yhdistysten välisen ja niistä ulsopäin lähtevän viestinnän kehittäminen
  3. Yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä
  4. Asukasosallisuuden lisääminen keräämällä ja tuottamalla tietoa kunnille, maakunnille ja järjestötoimijoille
  5. Järjestöjen palvelu- ja toimintakatveen näkyväksi tekeminen pirkanmaalaisille järjestöille sekä järjestöjen tekeminen näkyviksi palvelu- ja toimintakatvealueille

 

Haemme Tampereelle kolmea hanketyöntekijää

Työntekijöitä haetaam määräaikaiseen työsuhteeseen aikavälille 1.8.2017-31.12.2020 kehittämään järjestöyhteistyötä Pirkanmaalle.

Etsimme innostuneita ja oma-aloitteisia työntekijöitä, joilla ovat hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot sekä aktiivinen työote. Hankkeeseen rekrytoitavan tiimin työntekijöiltä odotamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, järjestökentän tuntemusta, kokemusta verkostotyöstä sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Hankkeen työntekijät ovat yhteistyön mahdollistajia, koollekutsujia sekä verkottajia. Hankkeen tiimi pääsee luomaan ja kehittämään uutta, joten toivomme, että olet avoin uusille ajatuksille ja ideoille ja sitoudut viemään niitä yhteistyössä eteenpäin!

 

Projektipäällikkö (Artteli-kumppanuusyhdistys)

Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen etenemisestä ja raportoinnista. Hänen vastuualueenaan on järjestöjen ja kuntien sekä maakuntien yhteistyön edistäminen ja kehittäminen. Projektipäällikkö vastaa hankkeessa toteutettavan Pirkanmaan järjestöselvityksen teosta sekä vaikuttamistyöstä.

Verkostokoordinaattori (MLL Hämeen piiri)

Verkostokoordinaattori vastaa Pirkanmaan järjestöjen keskinäisen yhteistyön ja verkottumisen vahvistumisesta ja sen edellyttämän toimintakulttuurimuutoksen ohjaamisesta. Hän aktivoi järjestöjä yhteiseen työhön hyvinvoinnin edistämiseksi. Vastuualueena erityisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet.

Verkostotiedottaja (Silta-Valmennusyhdistys)

Hankkeen verkostotiedottaja vastaa hankkeen tiedotuksesta ja viestintäsuunnitelmasta. Hän huolehtii tiedon kulusta järjestöjen välillä ja järjestöverkostojen ulkoisesta viestinnästä. Hänellä on hallussaan useita sähköisiä ja perinteisiä tiedotuskanavia, jotka tähtäävät järjestötyön näkyvyyden lisäämiseen.
 

Hakeminen:

Hakemukset ja ansioluettelo pyydetään lähettämään viimeistään 7.6. klo 16 osoitteeseen jarjesto20@artteli-ry.fi. Haastattelut työtehtäviin järjestetään maanantaina 12.6. ja torstaina 15.6.

 

Lisätietoa tehtävistä antavat:

Projektipäällikkö: Sampo Järvelä p. 0400-628 344

Verkostokoordinaattori: Tia Kemppainen pe 26.5. klo 10-11, puh. 044 722 1641 & Marita Viertonen pe 2.6. klo 13-14, puh. 044 299 0541

Verkostotiedottaja: Kimmo Kumlander 26.5. Klo 13-15 ja 31.5. klo 9-11, p. 0505299675.