Lapsi hädässä - ensiapuopas lasten vanhemmille

13.6.2014


Näin ennaltaehkäiset, tunnistat ja hoidat hätätilanteen

Lapsi hädässä - ensiapuopas lasten vanhemmille oppaassa esitellään lyhyesti johdannon omaisesti jokaisen valitun ensiaputilanteen, sairaskohtauksen / tapaturman mahdolliset oireet ja syyt, ennaltaehkäisyn siltä osin, miten vanhemmat voivat sitä itse ennakoivasti tilanteen estämiseksi toteuttaa, sekä itse sairauskohtauksen / tapaturman ensiavun.

Oppaan ensiapuohjeet ovat Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeiden mukaiset.
Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet pohjaavat kansainvälisesti virallisiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin.

Opas on toteutettu opinnäytetyön tuotoksena Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmassa ja yhteistyössä MLL:n Hämeen piirin kanssa.

Voit ladata julkaisun luettavaksi (pdf):

Liitteet

  • Lapsi hädässä -opas.pdf (1.6 MB)
    Lapsi hädässä -ensiapuopas lasten vanhemmille. Näin ennaltaehkäiset, tunnistat ja hoidat hätätilanteen.